Actie in de vakantieperiode: “knallen met knikkers en knuffels”

Gedurende de vakantieperiode blijft ‘t Druppeltje:

knallen met knuffels en knikkers”

Kinderen die met hun ouders, opa’s oma’s of oppas de winkel bezoeken mogen gratis een knuffel of een zakje knikkers uitzoeken!

De Terre des Hommes winkel ’t Druppeltje verkoopt verkregen gebruikt speelgoed, babyartikelen, kinderkleding, kinderboeken en nieuw houten speelgoed. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld boxen, maxicosi’s, lego, playmobiel en voorleesboeken.

Kom weer een kijkje nemen in onze winkel en ondersteun ons huidige project “Kindbruiden in India” .

Adres ‘t Druppeltje: Lievevrouwestraat 3, 4611 JH Bergen op Zoom.

Nieuw project ‘t Druppeltje: ” Geef jonggetrouwde meisjes hun rechten terug”

PROJECT: ‘GEEF JONGGETROUWDE MEISJES HUN RECHTEN TERUG’ – IMAGE INDIA

India kent het hoogste aantal kindbruiden ter wereld. Naar schatting trouwt 47% van de meisjes in India voor hun 18e verjaardag. De meeste van deze minderjarige meisjes leven onder erbarmelijke sociaaleconomische omstandigheden en lopen daardoor risico om slachtoffer te worden van misbruik en uitbuiting. Terre des Hommes helpt deze meisjes middels het Initiatives for Married Adolescent Girls’ Empowerment (IMAGE) programma om zichzelf kunnen beschermen en voor hun rechten op te komen.

Komal uit India is geen uitzondering als ze op haar 13e trouwt met een 28-jarige man uit haar kleine dorpje in het Bagepelli-gebied. Ondanks haar uitstekende prestaties op school, houden haar ouders vast aan het voorgenomen huwelijk. Dit huwelijk is een verschrikking voor het jonge meisje.

Dertien en zwanger

Al op haar dertiende raakt ze zwanger, wat na zeven maanden eindigt in een miskraam. Komal is aan huis gekluisterd, ze werkt voor een gewelddadige echtgenoot en bovenal heeft ze ernstige bloedarmoede. Dan raakt ze nogmaals zwanger en bevalt van een zoontje dat lichamelijke en verstandelijke beperkingen heeft. Haar man ontvlucht de situatie waardoor Komal genoodzaakt is terug te keren naar haar ouders. Hier moet ze met haar gehandicapte kind afgesloten van de buitenwereld leven.

Een nieuwe kans

Gelukkig komt ze uiteindelijk in contact met het team van het IMAGE project in India. Zij bieden haar een kans op een beroepsopleiding waardoor Komal een bestaan voor zichzelf kan opbouwen. Ook haar echtgenoot, die inmiddels is teruggekeerd, wordt betrokken bij het project. Hij krijgt voorlichting en wordt bewust gemaakt van zijn gedrag tegenover zijn kindvrouw.

Komal:

“Ik ben enorm blij dat ik deel uitmaak van dit project. Het geeft me zelfvertrouwen waardoor ik een baan vond en geld kan verdienen”

Achtergrondinformatie

Uit het verhaal van Komal blijkt wel dat het IMAGE programma hard nodig is. Want zij is niet het enige meisje in deze situatie. Om deze problematiek op een succesvolle manier aan te pakken, is het belang om jonggetrouwde meisjes onder de 18 de benodigde ondersteuning te bieden. Maar bovenal ook voorkomen dat jonge meisjes voor hun 18e trouwen. De situatie van kindbruiden is vaak erbarmelijk. Ze gaan niet meer naar school, krijgen te jong kinderen, hebben geen toegang tot goede zorg en moeten veel huishoudelijk werk doen. Zij belanden vaak in een geïsoleerd en volwassen leven waar ze zowel fysiek als mentaal nog niet klaar voor zijn. Dit afgezonderde leven maakt de jonge bruiden vaak slachtoffer van huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, vernedering en bedreiging. Hun verdriet delen zij met niemand. De jonge moeders geven bestaande tradities door: de kans dat hun dochters ook jong worden uitgehuwelijkt, is heel groot. Zo wordt de vicieuze cirkel van armoede en de ondergeschikte positie van vrouwen in stand gehouden.

Meisjes kunnen niet terug naar huis

Meisjes die uit een stukgelopen kindhuwelijk komen, kunnen niet terug naar hun ouderlijk huis of in het huis van hun echtgenoot blijven. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk in een situatie van commerciële seksuele exploitatie belanden. Het probleem is diepgeworteld in de complexe socio-economische en culturele structuur. Dit heeft te maken met religieuze tradities, overtuigingen, gewoonten en sociale gebruiken. Net zoals economische factoren en diepgewortelde sociale vooroordelen daar aan meewerken.

Traditionele opvattingen en normen

Deze traditionele rolpatronen en opvattingen zorgen ervoor dat vroegtijdige huwelijken beschouwd worden als een manier om meisjes te ‘behoeden’ voor seksuele intimidatie. Om te voorkomen dat meisjes en hun families te schande worden gemaakt als gevolg van seks of seksuele geweldpleging buiten het huwelijk. Maar ook om de meisjes een zekere toekomst te bieden. De traditionele opvattingen en normen zorgen ervoor dat de schade die kindhuwelijken aanrichten niet wordt erkend.

Wat doet Terre des Hommes met IMAGE in India?

Terre des Hommes wil met het Initiatives for Married Adolescent Girls’ Empowerment(IMAGE) jonggetrouwde meisjes mondiger maken zodat ze zichzelf kunnen beschermen en voor hun rechten kunnen opkomen. Het gaat dan met name om meisjes die het risico lopen op uitbuiting of die al slachtoffer zijn geworden van misbruik en uitbuiting. Bovendien geven deze meisjes zelf hun kennis weer door aan hun dochters, zussen en anderen in hun omgeving, zodat ook zij worden voorgelicht over de gevaren van kindhuwelijken.

Maar het project richt zich niet alleen op de meisjes zelf. Ook de families een leefgemeenschappen worden hierbij betrokken. Door deze groepen te ondersteunen, kunnen zij op hun beurt weer zorgen dat de kinderen de benodigde ondersteuning en zorg krijgen. Dit wordt gedaan door middel van bewustwordingsbijeenkomsten. Hier worden 3.000 jonggetrouwde meisjes geïnformeerd over onder andere:

 • Gezondheidszorg voor moeders
 • Voeding
 • Seksuele en reproductieve gezondsheidsrechten
 • Gender-gerelateerd geweld
 • Gezinsplanning

Ook zullen 3.000 jonggetrouwde meisjes die slachtoffer van misbruik zijn geworden direct worden beschermd door het verlenen van dringende medische, psychosociale en juridische bijstand. Om de meisjes te leren mogelijkheden te creëren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, krijgen ze beroepsopleidingen en vaardigheidstrainingen.

Vergroten van kennis ondere meerdere groepen

De echtgenoten worden ook actief bij het programma betrokken zodat ze zich bewust zijn van de rechten van jonggetrouwde meisjes. Lokale zorgverleners krijgen de mogelijkheid om de workshops bij te wonen om zo hun kennis te vergroten. Op deze manier kunnen ze jonggetrouwde meisjes beter informeren over hun rechten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid.

IMAGE zal ook overheidsinstellingen benaderen om ervoor te zorgen dat ze het probleem van kindhuwelijken binnen hun staat prioriteit geven. Dit kunnen ze doen door te investeren in het versterken van de capaciteit van ambtenaren die de verantwoordelijkheid hebben om de problemen rond kindhuwelijken op alle niveaus aan te pakken.

Wat willen we bereiken?

Door middel van het IMAGE programma in India wil Terre des Hommes een aantal doelen bereiken om de situatie voor de kindbruiden beter te maken.

 • Kinderen op laten komen voor hun rechten
 • Kinderen in staat stellen zichzelf te beschermen
 • Slachtoffers van misbruik bijstand verlenen
 • Ondersteuning bieden door beroepsopleidingen en vaardigheidstrainingen
 • Verzorgers stimuleren de rechten van hun kinderen te beschermen
 • De Indiase overheid ondersteunen door organisatie van bijeenkomsten voor zorgverleners